Nový rok sme otvorili koncertom Trnavského komorného orchestra

Nový rok 2017 bol v Trnave otvorený hudbou. Tradičný koncert, ktorý v dvojročnom intervale pravidelne organizuje Trnavský komorný orchester (TKO) v prvý deň roku, prilákal množstvo poslucháčov. Program, zostavený z diel dvoch skladateľov – Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka, priniesol najrôznejšie hudobné odtiene a nálady. Prvou skladbou koncertu bola Sinfonia G dur A. Vivaldiho, ktorá prekvapila mohutnosťou úvodnej časti i stoickým pokojom časti druhej. Orchester pod umeleckým vedením Alžbety Ševečkovej sa zameral najmä na vytváranie výrazných dynamických kontrastov.

Úrodný rok pre trnavských literátov

Začiatok nového roka býva už tradične obdobím poobhliadnutia za rokom predchádzajúcim. Bilancujú sa jeho klady i zápory, robia sa rozličné prehľady a keď si z nepreberného množstva zaujímavých tém vyberieme literatúru, pohľad do spätného zrkadla nám prezrádza, že rok 2016, čo sa týka tvorby trnavských alebo s Trnavou spojených autorov, bol mimoriadne bohatý a plodný. Ak si zoberieme na pomoc internet, poľahky si „vygúglime“, že v minulom roku sme v Malom Ríme privítali najmenej tucet netuctových knižných počinov, z ktorých väčšina si získala čitateľov aj mimo Trnavy. Svedčia o tom veľmi priaznivé recenzie v celoslovenských médiách, napríklad v Literárnom týždenníku. Pripomeňme si ich v chronologickom poradí.

Slávnostné otvorenie nového pavilónu Antona Košťála

Nestáva sa tak často, aby o Trnave a jej osobnostiach zaletela sláva až do Talianska. Azda najznámejším Slovákom je tam Alexander Dubček, ktorý dostal na Bolonskej univerzite aj čestný doktorát, nájdeme tam jeho sochu a čestné občianstvo dostal aj v Benátkach a Florencii. Teraz sa v Taliansku skloňuje meno dnes už nežijúceho Trnavčana Antona Košťála. V partnerskom meste Trnavy Casale Moferrato na prízemí Paláca Huges na ulici Capello 3 bol v nových priestoroch umeleckých, jazykových a multimediálnych laboratórií Jazykového lýcea vyššieho inštitútu Balbo 15. decembra 2016 slávnostne otvorený Pavilón Antona Košťála.

Jane Špankovej predpovedali, že bude liečiť ľudí – cez obrazovku

Tí, ktorí poznajú túto energickú Trnavčanku, ju nenazvú inak ako – tajfún. Naozaj, Jana Pifflová-Španková (nar. 29. júna 1968 v Trnave) je zosobneným koncentrátom energie, ktorú dokáže príjemne odovzdávať tam, kde ju najviac potrebujú. Ako novinárka a publicistka sa venuje televíznym programom zameraným na prevenciu rakoviny a vo svojom druhom povolaní ako spoluzakladateľka a prezidentka združenia Europacolon, ktoré je už desať rokov zamerané na problematiku rakoviny hrubého čreva, pomáha onkologickým pacientom. Jej najnovší projekt Nie rakovine má upozorňovať nielen na príznaky a stav núdze v rakovine pankreasu, ale jeho cieľom je aj spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú vplyv na situáciu v onkológii na Slovensku...

Ivan Dečkov: Patológ potrebuje hlavne dobré oči

Sféra jeho aktivít je mimoriadne široká. Svedčí o tom aj knižnica v jeho pracovni. Okrem odbornej patologickej a lekárskej literatúry by si na svoje prišiel milovník bulharskej literatúry i kuchyne a mnohých ďalších tém z oblasti umenia a kultúry, ale i prírody. Lekár, primár Patologicko-anatomického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave Ivan Dečkov (nar. 12. novembra 1949 v Bratislave) študoval medicínu v Brne na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1977 pracuje v Trnave a od roku 1986 je primárom tunajšieho oddelenia patológie.