O prácu mestského policajta nie je záujem

Trnava má viac ako šesťdesiatpäťtisíc obyvateľov a len päťdesiatosem mestských policajtov. Jeden zhruba na tisíc obyvateľov. Ideálny stav by mal byť rovných sto, teda jeden policajt na šesťstopäťdesiat obyvateľov. No nejde len o problém vytvorenia vyššieho počtu systemizovaných miest, ale aj o malý záujem uchádzačov o túto prácu. Najnovšie mestská polícia márne hľadá sedem až deväť nových kolegov. Oslovil sme preto náčelníka Mestskej polície v Trnave a viceprezidenta Združenia mestských a obecných polícií Igora Kelešiho s otázkou, prečo o službu mestského policajta nie je záujem.

Mesto Trnava štartuje Participatívny rozpočet 2017 s rozpočtom 50 000 eur

Trnavská mestská samospráva nadväzuje na úspešný pilotný ročník Participatívneho rozpočtu 2016, v ktorom sa podarilo zrealizovať štrnásť z pätnástich projektov navrhnutých občanmi a obyvateľmi Trnavy. Kým v minuloročnom rozpočte mesta bolo na tieto účely vyčlenených 39 500 eur, Participatívny rozpočet 2017 už môže počítať so sumou 50 000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční v utorok 7. februára o 18. hodine v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú ideami, podnetmi aj činmi prispieť k zlepšeniu života v našom meste. Heslo tohto ročníka je Od ľudí pre ľudí.

Samospráva predstavila verejnosti Komunitný plán sociálnych služieb

Sociálny odbor mestského úradu predstavil po pätnástich mesiacoch príprav živý dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020. Verejne bol prerokovaný 26. januára 2017 v zasadacej sieni Mestského zastupiteľstva v Trnave na radnici. Po zapracovaní pripomienok bude pripravený na prerokovanie mestským zastupiteľstvom vo februári 2017.

Mestská samospráva pokračuje vo výstavbe skládky odpadu

Mestská samospráva koncom minulého roka odovzdala do používania prvý sektor piatej etapy skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave. Priestor s rozmermi 2,24 ha má kapacitu 690 tisíc kubických metrov. Ďalšie dva sektory piatej etapy budú dobudované v tomto roku, práce sa začnú hneď, keď to dovolí počasie. Predpokladané náklady na celú investičnú akciu sú 900 tisíc eur.

Deti vymysleli, že v miniTrnave sa bude platiť trnkami. Vo výtvarnej súťaži navrhnú, ako budú bankovky vyzerať

Nájsť deťom program na dlhé dva mesiace letných prázdnin môže byť niekedy organizačne i finančne náročné. Prinášame vám preto dobrú správu: počas troch týždňov tohto leta budú mať vaše deti vo veku od 8 do 15 rokov možnosť prísť do miniTrnavy a tráviť tu dni ako jej občania. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré pripravuje pre deti projekt tohto druhu a rozsahu.