Pozvánka na fašiangovú zábavu seniorov

Pre všetkých skôr narodených, ale srdcom mladých Trnavčanov pripravuje mestská samospráva Fašiangovú zábavu seniorov, ktorá sa začne v nedeľu 26. februára o 17. hodine v hoteli Holiday Inn. Udalosť nadväzuje na sobotný 22. Reprezentačný ples Mesta Trnavy s benefičným rozmerom, ktorý patrí k najprestížnejším podujatiam plesovej sezóny v našom meste. Po minuloročnom úspešnom debute v mestskej športovej hale to bude už druhé podujatie spájajúce trnavských seniorov a povyšujúce tradíciu fašiangových zábav v jednotlivých denných centrách na významnú celomestskú kultúrnu udalosť.

Blížia sa FestHry 2017

Mestská športová hala v Trnave sa od 10. do 12. februára 2017 už po ôsmykrát premení na obrovskú herňu so stovkami spoločenských hier, nafukovacími atrakciami, stavebnicami, stolným futbalom, šachom i detským kútikom. Uskutočnia sa tu FestHry – obľúbené a už tradičné podujatie s neopakovateľnou atmosférou plnou úsmevov, výhier aj prehier, ale hlavne dobrej nálady, kde si prídu na svoje všetky vekové kategórie.

Súťažné návrhy obnovy Parku Janka Kráľa prijímame do konca marca

Mesto Trnava vyhlásilo 16. decembra minulého roku verejnú anonymnú súťaž návrhov k pripravovanej revitalizácii parku pri autobusovej stanici na Prednádraží. Uzávierka súťaže je 31. marca 2017 o 14.00 h.

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšie a najlepšie krajinársko-architektonické riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Parku Janka Kráľa v Trnave, ktoré sa stane východiskom pre jeho obnovu.

Vyhlásenie súťaže o dotácie v roku 2017

Mesto Trnava vyhlásilo súťaž o získanie dotácií v roku 2017 na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia a adaptácie na zmeny klímy. Na tieto účely vyčlenila samospráva v rozpočte mesta spolu 144 000 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. februára 2017 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Trnavská Obchodná akadémia je najlepšia na Slovensku

Po vzniku Československej republiky na Slovensku veľmi pomaly vznikali odborné školy. Trnavský región ako poľnohospodársky kraj logicky potreboval poľnohospodársku strednú odbornú školu, ktorá vznikla v roku 1921. Nemal však obchodnú školu. V Trnave vznikla až po Bratislave, Trenčíne, Nitre a Martine. Už v roku 1923 riešila mestská rada požiadavku na zriadenie obchodnej školy, ale chýbali jej vhodné priestory. Až 27. júna 1929 bola v Trnave zriadená Verejná obchodná škola, ktorá postupne začala zaznamenávať aj prvé úspechy. Dnešná Obchodná akadémia patrí medzi najúspešnejšie stredné školy na Slovensku.