Trnava – bedeker 1875

Keby sa tak dalo na krátky čas nakuknúť do Trnavy v niektorom období jej zaujímavej histórie! Čo by ste si vybrali? Predpokladám, že by to bolo niečo príjemné alebo slávnostné, a nie moment invázie Tökölyho vojakov. Napríklad vítanie niektorého z panovníkov, keď prišiel do mesta aj s družinou? Zasadnutie mestskej rady? Nejaká veľká procesia? Oslava vinobrania? Jarmok?

Patrik Herman: Ulievací kupón v Blesku bol slovenskou raritou

Ak sledujeme jeho pracovné aktivity trošku detailnejšie, potvrdzuje charakteristiku znamenia, v ktorom sa narodil. Je nadaný mimoriadnou vôľou a energiou, dokáže robiť rovnako húževnato niekoľko vecí naraz. To je typické pre škorpióna. Redaktor, novinár, televízny moderátor Patrik Herman (nar. 13. novembra 1974 v Trnave) je s naším mestom dodnes spätý, napriek tomu, že už takmer dvadsať rokov žije, presnejšie povedané, musí žiť v Bratislave.

Brigita Piovarčiová: Aby malé očká videli aj krásy nášho mesta

V našom predstavovaní osobností z oblasti medicíny, ktorých si pamätajú celé generácie Trnavčanov, nemôžeme vynechať dlhoročnú očnú lekárku, ktorá celé desaťročia zasvätila pedooftalmológii, teda detskej očnej medicíne. Brigita Piovarčiová (nar. 1. júna 1940 v Banskej Bystrici) je aj dnes aktívnou lekárkou v Mestskej poliklinike na Starohájskej ulici. S povzdychom sa nám posťažovala, ako ľutuje, že nemá komu odovzdať svoje medicínske žezlo. V celom regióne je totiž jedinou odbornou lekárkou, ktorá sa venuje problematike škuľavosti u detí a očným problémom, ktoré sa vyskytujú u piatich percent detskej populácie.

Pamätná tabuľa z roku 1882 na Hviezdoslavovej ulici

Dom č. 281 na Hviezdoslavovej ulici bol asanovaný v roku 1949. Pred samotnou demoláciou bola z jeho fasády sňatá mramorová tabuľa z roku 1882 pripomínajúca miesto skonu uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Pravdepodobne v tom čase už nežili pamätníci, ktorí sa vtedy zúčastnili slávnostného odhalenia tabule. Skúsme si preto pripomenúť okolnosti jej umiestnenia.

Na národa roli dedičnej – náš doktor Franko Veselovský

„Starý bojovník slovenskej národnostnej strany sa rozlúčil s nevďačným svetom... Za programm slovenských národnostných prepiatcov bojoval vždy s otvoreným šišakom, s mužskou smelosťou... Bol snemovým vyslancom a vtedy pred ľudom celou silou bránil svoje stanovisko, ktoré mohlo byť korrektné, ale nemohlo sa uskutočniť. Mal i procesy, prišiel i do väzenia..."
Podľa Nagyszombatésvidéke, citované v časopise Právny obzor, júl – september 1917[1]