Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2017

1. 3. 1817 – V Litomyšli sa narodil český sochár, reštaurátor a rezbár ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1737 – 44 pôsobil v Trnave ako profesor kreslenia (200. výročie).

5. 3. 1882 – V Budapešti umrel cirkevný hodnostár, mecén a záchranca umeleckých pamiatok JOZEF BERZÁK, trnavský rodák, organizátor sociálnej a zdravotníckej služby počas cholerovej epidémie v Trnave (135. výročie).

5. 3. 1887 – V dnešnom Rumunsku sa narodil chirurg KAROL KRČMÉRY, ktorý dlhé roky pôsobil ako hlavný lekár a riaditeľ Župnej nemocnice v Trnave (130. výročie).

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXI.

Prísny kritik a literárny teoretik Andrej Zachar
S prácou vysokoškolských pedagógov je neodmysliteľne späté aj recenzentské posudzovanie vedeckých či umeleckých diel. Zmyslom procesu je predovšetkým zhodnotenie kvality a pôvodnosti diela, odhalenie prípadných chýb a mylných postupov, ktoré by znižovali jeho úroveň, a v konečnom dôsledku aj odporučenie či neodporučenie diela na vydanie. Aj z minulosti poznáme dôsledných posudzovateľov literárnych diel, o niečo menej frekventovane sa nám zachovala informácia o negatívnom posudku, ktorý bol príčinou nevydania konkrétnej práce.

Trnavská hudobná jar pripomenie dve výročia a otvorí obnovenú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského

Štyridsiaty deviaty ročník Trnavskej hudobnej jari, ktorú už tradične organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, ponúkne šesť koncertov v rôznych koncertných a chrámových priestoroch Trnavy.
Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar vznikol v čase politického odmäku v bývalom Československu, v roku 1968. Za takmer päťdesiat rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, Eva Blahová, David di Fiore...).

Na Trnavskom objektíve boli najúspešnejší autori z Trnavy

Trnavské osvetové stredisko a Mesto Trnava vás pozývajú na slávnostné otvorenie 47. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2017, ktoré sa uskutoční 23. marca o 17. hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Na výstave sa bude prezentovať štyridsaťdeväť autorov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Súčasťou vernisáže bude vyhlasovanie a odovzdávanie ocenení.

Lenivosť a úpadok Ťapákovcov v príťažlivej forme

Božena Slančíková-Timrava / Ondrej Šulaj: Ťapákovci. Úprava: Matúš Bachynec a Lucia Mihálová; dramaturgia: Lucia Mihálová; scéna: Ján Husár; kostýmy Peter Čanecký; hudba: Daniel Fischer; réžia: Matúš Bachynec. Hrajú: Tomáš Vravník, Kristína Tóthová, Martin Križan, Ingrida Baginová a. h., Miroslav Beňuš, Silvia Holečková-Soldanová, Marta Maťová a. h., Martin Kochan a. h., Jozef Bujdák, Petra Blesáková, Vladimír Jedľovský a Tatiana Kulíšková. Premiéra: 18. februára 2017 vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika.