Milan Brežák bol dušou trnavského divadla DISK

Pri osobnom stretnutí s ním na ulici by sme o ňom nepovedali, že je herec a má významný vzťah k ochotníckemu divadlu, a dokonca ho sám aj tvorí. Vážny výraz v tvári, presnosť a precíznosť však boli preňho devízou. Uplatnil sa v postavách, ktoré zodpovedali jeho naturelu a navyše s vojenskou precíznosťou dokumentoval činnosť „svojho“ divadla. Bol ním divadelný súbor DISK Trnava, kde pôsobil od roku 1964. Milan Brežák (* 28. marec 1945 Trnava † 28. január 2017 Trnava) bol jeho dušou.

Zomrel etnológ a niekdajší rektor UCM Ján Podolák

Osobnosť slovenskej etnológie, vysokoškolský pedagóg a začas aj rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ján Podolák (*17. mája 1926 Dolná Súča †15. február 2017 Bratislava) viac ako polstoročie aktívne formoval a ovplyvňoval podobu tejto vednej disciplíny. Zaoberal sa výskumom národností na Slovensku a Slovákov v zahraničí, teóriou a dejinami slovenského národopisu, otázkami agrárnej kultúry a štúdiom ľudových kultúr Slovanov Balkánskeho polostrova.

Strácajúce sa obrazy obrazov

V Synagóge – Centre súčasného umenia je do 26. marca 2017 otvorená výstava obrazov Katalin Madarász Decsi – Transparentné kusy – pod kurátorským vedením Mátého Csandu. Výstava nepriamo odkazuje na svet večných ideí v Platónovej filozofii.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a jej výročie

Od založenia Verejnej knižnice mesta Trnavy uplynie v tomto roku 90 rokov, jej nasledovníčkou je v súčasnosti Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Plní funkciu krajskej, regionálnej knižnice a zároveň slúži občanom mesta Trnavy. Jej činnosť je bohatá a snaží sa neustále modernizovať svoje služby.

Sochár Štefan Belohradský a Trnava

Ing. arch. Štefan Belohradský, akademický sochár (* 1930 – † 2012), rodák z Preselian, vyrastal v Trnave, chodil do gymnázia a úspešne maturoval. Na jeho ďalšiu profesijnú orientáciu mala Trnava významný vplyv svojimi pamiatkami i kultúrnym životom. Navštevoval ateliér Jána Koniarka, ako trinásťročný bol jeho najmladším žiakom.
V Bratislave vyštudoval dve vysoké školy, Fakultu architektúry Slovenskej vysokej školy technickej a po kratšej praxi nasledovalo šesťročné štúdium na Vysokej škole výtvarných umení. Sochárstvo študoval u prof. Štefunku a prof. Pribiša. Takmer desať rokov pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu, kde viedol keramickú triedu.