Šport v skratke

* Zomrel lekár Ivan Styk – Keď v decembri 1970 sa v Trnave dala do pohybu priekopnícka rodina rekreačných bežcov, medicínskeho tútora našla v Antonovi Kopeckom, známom ako všestrannom atlétovi aj ako hádzanárskom reprezentantovi Československa v štokholmských MS 1954 (3. miesto). Po jeho úmrtí uprostred decembra 1981 položil opatrovnícku ruku na čoraz početnejšiu bežeckú skupinu iný trnavský lekár, Ivan Styk. Vždy na úsmevnú strunu naladený zdravotník reagoval medzi priateľmi aj na familiárne oslovenia Peter alebo Maco. Milovníci džogingu v našom starobylom meste neraz pocítili jeho všestrannú lekársku pomoc. Minulý mesiac si po 69-ročného MUDr. Ivana Styka prišla smrť.

Novú lávku ponad Trnávku chce mesto postaviť v rekordnom čase

Mestská samospráva chce postaviť celkom novú lávku ponad Trnávku z Ulice Fraňa Kráľa na Šípovú. Proces výstavby od idey až po realizáciu sa má uskutočniť v rekordnom čase. Ak všetko dopadne podľa predpokladov, most by mal byť hotový už na jeseň tohto roka. V rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených stotisíc eur.
Lávka dlhé roky slúžila chodcom a cyklistom ako prepojenie medzi Vajslovou dolinou a Tulipánom. Pred zimnou sezónou však odbor dopravy a komunálnych služieb mestského úradu osadil na ňu značku, ktorá oznamuje, že lávka je v havarijnom stave. Zo statického posudku, ktorý mesto dalo vypracovať, vyplýva, že základové železobetónové piliere mosta už nie sú dostatočne súdržné a betón sa rozpadáva.

Participatívny rozpočet 2017 sa teší veľkému záujmu občanov

Viac ako šesťdesiat občanov Trnavy a študentov trnavských vysokých škôl sa zúčastnilo na prvom verejnom stretnutí v rámci Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. februára na trnavskej radnici. Na jeho realizáciu vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta 50 000 eur.
Po úvodnom zhrnutí projektov úspešného pilotného ročníka 2016 a opätovnom objasnení podstaty a cieľov participácie sa občania na základe aktuálnych tém rozdelili do piatich komunít zameraných na šport a dopravu, zeleň a verejné priestranstvo, seniorov, sociálne témy a kultúru. Po následnej diskusii pod vedením facilitátorov každá skupina prezentovala svoje podnety a návrhy.

Do konca mája bude Šrobárova ulica zrekonštruovaná

Mestská samospráva začína v marci práce na dlho očakávanej obnove Šrobárovej ulice. Rekonštrukcia tristometrového úseku od križovatky s Rybníkovou a Zeleným kríčkom po most cez Trnávku sa začne 1. marca, ukončená má byť 26. mája. Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 650 000 eur.

Projekt bol pôvodne plánovaný na jeseň 2016, rekonštrukcia vodovodného potrubia, ktoré realizovala spoločnosť TAVOS, však začiatok prác posunula. Počas rekonštrukcie bude na Šrobárovej ulici premávka v obmedzenom režime, ulica nebude úplne uzavretá. Práce sú rozdelené do štyroch etáp a v každej bude uzatvorený len jeden úsek komunikácie.

Do rodinných domov pribudli nádoby na rastlinné zvyšky, máme šancu zvýšiť percento recyklovaného odpadu

Trnavská mestská samospráva zaviedla zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do rodinných domov v meste distribuovala spoločnosť FCC Trnava (predtým A. S. A.) koncom januára 2017 špeciálne hnedé nádoby s kapacitou 240 l, ktoré sú na tento druh odpadu určené. Občania, ktorí si nádobu nestihli prevziať v stanovenom termíne, majú možnosť vyzdvihnúť si ju v sídle spoločnosti FCC Trnava na Priemyselnej 6 v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou.