Seminár rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány

Medzinárodný pracovný seminár venovaný najmä téme trnavského mestského opevnenia v kontexte najnovších archeologických nálezov, ktorý usporiadala vo februári mestská samospráva, rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány. Podľa názoru zahraničných odborníkov by sme mohli uvažovať aj o kompletnej replike historickej stavby.

Novinky z radnice sú druhým najprínosnejším mestským periodikom na Slovensku

Časopis Novinky z radnice / Život a kultúra Trnavy je druhým najprínosnejším mestským časopisom na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia periodík vydávaných mestskými samosprávami v rámci nového projektu Hlásne trúby, ktorý realizuje organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Ako najprínosnejšie radničné periodikum boli vyhodnotené noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Hlas Nového Mesta s percentuálne vyčísleným benefitom 60,15 %. Novinky z radnice dosiahli 59,76 % s konštatovaním, že spomedzi všetkých hodnotených novín sa najviac snažia zapájať občanov do budúcich rozhodnutí. Na treťom mieste je časopis Život v Hlohovci.

Udelené budú ocenenia mesta Trnavy

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2016 schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 17. riadnom zasadnutí 28. februára 2017 (po uzávierke tohto vydania). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 5. marca o 16. hodine v sále Marianum na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

Projekt Právna klinika pre občanov bude pokračovať aj v tomto roku

Právna klinika pre občanov v nepriaznivej životnej situácii, ktorú zrealizovalo Mesto Trnava v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v zimnom semestri 2016, bude pokračovať aj v tomto roku. Trnavčanky a Trnavčania, ktorí potrebujú informácie v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a trestného práva, budú môcť prísť každú stredu od 15.00 do 18.00 h na Mestský úrad na Trhovej 3 do priestorov bývalého športového obchodu (vľavo od hlavného vchodu).

Chcú kurzom podchytiť technicky nadané deti

Naučia sa niečo zo základov robotiky a elektropneumatiky, čo im pomôže lepšie sa orientovať pri výbere strednej školy. Aj také sú predstavy detí o novom kurze technického vzdelávania, ktoré pilotne spustila Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou a partnerskou firmou Festo. Desiati žiaci zo Základnej školy Kornela Mahra sa budú učiť podobne ako vysokoškoláci v najmodernejšie vybavenom laboratóriu pneumatiky a elektropneumatiky pod vedením Ing. Miriam Matúšovej, PhD. a Ing. Eriky Hruškovej, PhD.