Mesto tvoria ľudia, ľudia tvoria komunitu, mesto vytvorilo Komunitný plán sociálnych služieb

Kedysi to bolo úplne bežné, aj keď ľudia slovo komunita nepoznali. Pomáhali si navzájom ako rodina, obec, cirkev, mestá a náboženské spolky sa starali o vdovy a siroty, ľudí bez strechy nad hlavou. Potom túto starostlivosť spoločenstva prebral na seba štát, ktorý je však príliš abstraktný, aby jeho pomoc mohla byť vždy komplexná a adresná. Už niekoľko rokov vznikajú „ohnivká pomoci“ v rámci jednotlivých komunít, ale často sú príliš ojedinelé a mnoho ich ešte chýba na to, aby reťaz držala pohromade a ťahala z biedy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ľudí bez domova, rodiny v hmotnej núdzi, rodiny s postihnutým dieťaťom zaťažené nadmerným psychickým tlakom, týrané ženy či deti...

American beauty salon v Trnave

Úprave vlasov sa i v minulosti venovala osobitná pozornosť, účesy poliehali módnym zmenám podobne ako oblečenie či doplnky. Dámy si v 19. storočí nechávali rásť dlhé vlasy, ktoré spletali do vrkočov ďalej upravených v rôznych typoch drdolov. V rámci remesiel poskytovali svoje služby holiči, ktorí strihali najmä mužské a detské vlasy a mužov holili. V dvadsiatych rokoch 20. storočia nastal radikálny obrat v dĺžke ženských vlasov. Do módy prišli krátke účesy upravené hladko alebo s vlnami tak, aby boli zakryté uši. V tridsiatych rokoch sa nosili vlasy predĺžené po plecia a nižšie, v móde boli vlny tvarované špeciálnymi kulmami a prístrojmi. Úprava ženských vlasov už vyžadovala služby dámskeho kaderníctva.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXII.

Samuel Timon – zakladateľ modernej uhorskej historiografie
O niekoľko dní, 7. apríla, uplynie 281 rokov od úmrtia významného slovenského historika a pedagóga Samuela Timona. Jezuita, ktorého štúdium, pedagogická i publikačná činnosť je úzko spätá s Trnavou, sa stal známym ako zberateľ prameňov k uhorským dejinám a zaujal aj svojimi názormi o autochtónnosti Slovákov na našom území. Ako prvý označil Cyrila a Metoda za vierozvestcov a obhajoval starobylosť a samostatnosť slovenského národa.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – apríl 2017

1. 4. 1877 – V Trnave sa narodil učiteľ, veliteľ Zemskej hasičskej jednoty a redaktor Hasičských listov BELO VOLDÁN, organizátor protipožiarnej ochrany v Trnave (140. výročie).

2. 4. 1817 – V Trnave umrel cirkevný hodnostár a pedagóg FRANTIŠEK ŠTIPŠIČ, profesor teológie a gréčtiny na Trnavskej univerzite a rektor seminára (200. výročie).

2. 4. 1982 – V Trnave umrel novinár, publicista, učiteľ a prekladateľ VILIAM KOVÁR (35. výročie).

2. 4. 1992 – V Trnave umrel herec a režisér EMIL ADAMÍK (25. výročie).

3. 4. 1567 – V Trnave vypukol veľký požiar, pri ktorom zhorelo asi 150 domov, medzi nimi aj budova prvého jezuitského kolégia (450. výročie).

Ad: Pamätná tabuľa z roku 1882 na Hviezdoslavovej ulici

Rovnomenný článok Martina Neumanna vyšiel v tohtoročnom marcovom vydaní Noviniek z radnice (v printovej verzii str. 18, 19)
Miestne noviny nám niekedy poskytnú zaujímavú autentickú informáciu k udalostiam, ktoré sa odohrali v dobe, ktorá už dnes nemá žijúcich pamätníkov. Trnavský týždenník uverejnil 3. septembra 1882 krátku (kritickú) správičku v rubrike Lokales, z pera jeho redaktora Jána Henrika Thinágla: