Nová hra divadla Disk páchne človečinou

Najnovšia inscenácia Continuo vznikala v Disku metódou kolektívnej tvorby od 5. apríla 2016. A nakoniec ju divadlo poňalo aj ako poctu nedávno zosnulému dlhoročnému hercovi a aktívnemu manažérovi Milanovi Brežákovi.
Continuo (Hommage à Milan Brežák) spolu s hercami vytvoril a naštudoval dvorný režisér Disku Blaho Uhlár. V bezmenných rolách, najčastejšie v dialogických scénkach sa divákom predstavili: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan Brežák, Daniel Duban, Silvia Ištoková, Zuzana Jankowská, Braňo Mosný, Veronika Ostatníková, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová a Peter Tilajčík. Išlo o 71. premiéru v 62. divadelnej sezóne tohto „amatérskeho súboru profesionálnej úrovne“.

Súpis prác Hadriána Radvániho má dvetisíc položiek

Nekonečné množstvo tém od najstarších dejín Trnavy, cez spolky, knižnú kultúru až po zmapovanie jednotlivých osobností súvisiacich nielen s Trnavou, ale aj širším regiónom. To je veľmi jednoduchá, aj keď neúplná charakteristika diela Hadriána Radvániho (1918 – 2014). Aj keď nebol profesionálnym historikom, jeho zanietenosť, záujem o témy a hlavne usilovnosť v hľadaní a spracúvaní prameňov boli priam obdivuhodné a priniesli pozoruhodné výsledky. Väčšina z jeho prác zostala uverejnená len časopisecky alebo formou rukopisných textov. Dnes má bibliografia Hadriána Radvániho vo forme súpisov všetkých jeho článkov aj svoju knižnú podobu. Obsahuje zhruba dvetisíc položiek a zahŕňa obdobie od roku 1934 až do jeho smrti.

Trnava hostí Bienále plastiky malého formátu

Synagóga – Centrum súčasného umenia na Halenárskej ulici privíta 5. ročník zaujímavého podujatia Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017 (Trnava – Bratislava – Pezinok – Wroclaw). Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 6. apríla 2017 o 18.00 h a kurátorom podujatia je umenovedec Roman Popelár.

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice

Stredná hra v šachovej partii: Kierzek – Plachetka, Majstrovstvá sveta seniorov 2016, postavenie po ťahu 14.Vac1 (12 – 13)
Aj šachisti a šachistky v pokročilom veku môžu súťažiť o najvyššiu kráľovskú korunu. Stalo sa tak tiež minulý rok v českom kúpeľnom meste Mariánske Lázně kde sa od 18. novembra do 1. decembra uskutočnili 26. Majstrovstvá sveta seniorov, ktoré boli ešte rozdelené nielen podľa pohlavia, ale aj podľa veku nad 50 a 65 rokov. Prvý ročník bol v r. 1991. Celkovo sa prihlásilo do turnaja hraného tzv. švajčiarskym systémom na jedenásť kôl 471 účastníkov (v kategórii muži nad 50 r. – 163, nad 65 r. – 265; ženy nad 50 r. – 25, nad 65 r. – 18).

Šport v skratke

* ATLETIKA – V závere apríla vstúpi medzi sedemdesiatnikov Libor Charfreitag. Východočeský rodák (*27. 4. 1947, Ústí nad Orlicí) žije v Trnave od roku 1971. Do povedomia športových priaznivcov vošiel ako popredný pretekár, tréner, funkcionár a organizátor. Vychoval viacerých atletických reprezentantov SR. Tiež svojho syna Libora, okrem iného trojnásobného olympionika, bronzového v MS 2007, majstra Európy 2010 a slovenského rekordéra v hode kladivom (81,81 m). Medzi viacerými poctami pre trnavského jubilanta nechýba ani ocenenie za tréningové úspechy od Európskej atletickej asociácie (2011). L. Charfreitag st. stál v Trnave aj pri zrode Silvestrovskej ceny v hode bremenom, ktorá má na svojom konte úctyhodných tridsaťštyri kapitol