Keby sme si brali príklad od včiel, boli by sme pracovití, usilovní a ochotní podeliť sa

Životom ho sprevádza motto, charakterizujúce prácu včiel, od ktorých by si mohol zobrať príklad aj človek. Je to pracovitosť, usilovnosť a schopnosť podeliť sa. V prírode sa občas stáva, že nastanú nepriaznivé podmienky a včelstvo uhynie. Včely sa však solidárne delia so zásobami potravy až do poslednej chvíle a pracujú všetky pre jeden celok. Hovoríme o Petrovi Kudláčovi, predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave. História organizovaného včelárstva v Trnave sa datuje od roku 1919, pričom trnavská organizácia včelárov patrí medzi zakladateľov celoslovenskej včelárskej organizácie. O dva roky to bude presne 100 rokov od založenia prvého Včelárskeho spolku v Trnave.

Čínština sa etabluje nielen vo svete, ale aj v Trnave

Už viac ako pol roka možno na uliciach nášho mesta stretnúť profesora Zhanga Changhuiho. Profesor Zhang, ako ho oslovujú jeho študenti, pochádza z Číny a už nejaký čas zasväcuje študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave do tajov čínskeho jazyka. Narodil sa v roku 1979 v provincii Jilin (severovýchodná Čína). Študoval odbor lingvistika a aplikovaná lingvistika na Tianjinskej univerzite (prvá štátna univerzita v Číne), na tejto univerzite aj dokončuje svoje magisterské štúdium. Na Slovensku žije a pracuje ako učiteľ čínštiny už tretí rok. Je ženatý, hovorí po anglicky a japonsky. Je nielen kvalitným pedagógom, ale tiež vnímavým pozorovateľom a znalcom života.

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Halenárskej ulice

Halenárska ulica už čoskoro nadobudne vzhľad primeraný jej polohe v historickom centre Trnavy. Rekonštrukcia tejto komunikácie, ktorá patrí k najstarším v našom meste, sa má začať v máji. Ak nenastanú neočakávané komplikácie, stavebné práce vrátane novej výsadby zelene budú hotové začiatkom septembra. Ešte pred začiatkom stavebných prác na Halenárskej uskutoční Trnavská vodárenská spoločnosť rekonštrukciu vodovodu, ktorá by mala byť hotová do konca apríla. Potom sa začne kompletná výmena celej konštrukcie ulice na vyše 342 metrov dlhom úseku od okružnej križovatky ulíc Dolné Bašty a Halenárskej až po križovatku s Dolnopotočnou a Haulíkovou.

Jedna otázka pre Kristínu Marošovú, mestskú cyklokoordinátorku

z referátu dopravného urbanizmu odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu

♦ Súčasným trendom v zahraničí je znižovanie negatívneho dopadu automobilovej dopravy v centrách miest. Mestá ako Madrid, Oslo, Londýn či Paríž ju chcú postupne minimalizovať a motivovať ľudí k využívaniu hromadnej dopravy či bicykla. Aký postoj k tomuto trendu dnes zaujíma Mesto Trnava?

Znova pôjdeme Do práce na bicykli. Pridáte sa k nám?

Nielen Mesto Trnava, ale aj všetky firmy v meste sa ešte stále môžu prostredníctvom svojich zamestnancov zapojiť do tohto ročníka akcie Do práce na bicykli organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Registrácia súťažných tímov je otvorená do 5. mája 2017.