Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského ožila ako bájny Fénix

Aj keď so sedemročnou prestávkou, ale predsa len sa napokon v Trnave podarilo oživiť Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž sa vždy organizovala s dvojročnou periodicitou a stala sa skutočným medzinárodným sviatkom hudby. Epicentrom diania 22. ročníka bolo v júni Divadlo Jána Palárika a vyvrcholením koncert v sieni Marianum. Jedným z cieľov súťaže je propagácia vokálnej tvorby s dôrazom na dielo trnavského rodáka, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podpora ich umeleckého rastu a vyslanie mladých talentov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže, čo je dôležité pre ich štart do profesionálneho života.

Obchodníci s koloniálnym tovarom a koloniál Gézu Bruckmayera

Čo to vlastne bol ten koloniál? Išlo o obchod s dovozovým tovarom z kolónií, zväčša potravinami. V našich podmienkach to bol tovar tak trochu exotický, nie bežný – napríklad káva, kakao, čaj, koreniny, dovozové vína, likéry, rum, čokoláda, exotické ovocie...

Trnava bude mať Plán udržateľnej mobility. Mesto nechce uviaznuť v dopravných zápchach a výfukových plynoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja schválilo Mestu Trnave nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 770 275 eur na realizáciu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnavy a jeho funkčného územia pozostávajúceho z pätnástich obcí. Hlavnou aktivitou projektu je komplexné riešenie udržateľných dopravných systémov a sietí s cieľom zaručiť mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetkých občanov.

Začala sa rekonštrukcia Olympijskej ulice

Zaplátaný a popraskaný povrch komunikácie na Olympijskej ulici v Trnave bude čoskoro minulosťou. Mestská samospráva odštartovala v pondelok 5. júna prvú etapu jej rekonštrukcie.
Obnova sa uskutoční na 465 metrov dlhom úseku medzi Veternou a Ulicou parašutistov. Prvá etapa, ktorá by mala byť hotová do polovice augusta, sa bude týkať časti od Veternej po Poštovú ulicu, ktorá bude v čase rekonštrukčných práv pre dopravu úplne uzavretá. Trasa autobusov mestskej hromadnej dopravy bude presmerovaná z Veternej cez Saleziánsku a Špačinskú na Sibírsku. Náhradná zastávka MHD pre linky 6 a 20 bude na Saleziánskej ulici.

Nový odbočovací pruh na T. Vansovej zvýši priepustnosť križovatky v smere na J. Bottu

Samospráva buduje nový pravý odbočovací pruh cestnej komunikácie z Ulice T. Vansovej na Ulicu J. Bottu. Zámerom je zvýšiť priepustnosť križovatky týchto dvoch ulíc a zefektívniť dopravu z hlavného ťahu z časti Za traťou do centra mesta. Práce sa začali 29. mája 2017 a majú trvať 90 dní.
Pri realizácii tejto stavby bude dočasne zrušená autobusová zastávka s názvom Terézie Vansovej, Okružné nám. v smere do centra. Pre spoje MHD bude zastávka zrušená bez náhrady. Prímestská doprava (linky 207416 a 207429) bude zastavovať v uvedenom smere na náhradnej zastávke MHD Terézie Vansovej, žel. prejazd.