V participatívnom plánovaní je Trnava druhá na Slovensku

O participatívnom rozpočte sa dnes veľa hovorí. Mnohí Trnavčania už vedia, ako tento systém funguje a aktívne sa doň zapájajú. So slovom participácia však už v Trnave súvisí aj pojem plánovanie. Znamená to, že aj obyvatelia mesta sa podieľajú na tom, ako bude vyzerať ich lokalita. Po bratislavskej mestskej časti Nové Mesto sa Trnava ako druhá samospráva na Slovensku vybrala touto cestou. Postupne sa buduje tím a overujú sa skúsenosti na menších projektoch v meste. Viac o participatívnom plánovaní v Trnave nám povedala Zuzana Krivošová z odboru územného rozvoja a koncepcií trnavského mestského úradu.

Parčík Bela IV. pri hradbách už víta prvých návštevníkov

Naše mesto má nový atraktívny priestor na oddych a komorné kultúrne podujatia. Parčík Bela IV. pri hradbách medzi Jerichovou a Hornopotočnou ulicou je už hotový a víta prvých návštevníkov.

Trnava sa stala Európskym mestom stromov 2017

Mesto Trnava úspešne rieši problém s nedostatkom prírodného zázemia intenzívnou výsadbou stromov priamo v mestskom prostredí. Za túto snahu a starostlivosť o zeleň udelila Trnave Európska arboristická rada (EAC) titul Európske mesto stromov 2017. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo v piatok 19. mája o 11. hodine v Sade Antona Bernoláka.

Načo sú nám v meste stromy? Veď len zaberajú miesto autám a padá z nich lístie na kapoty...

Jedna otázka pre Jarmilu Garaiovú z referátu ekológie odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu: *Väčšina Trnavčanov si nemusí prečítať dokument Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnavy, aby pochopila, že životné prostredie v Trnave nie je práve najlepšie. Na vlastnej koži zažívame, čo sa v ňom píše: „Trnava stále patrí k územiam s najviac zaťaženým životným prostredím.

Mesto vyhlasuje novú súťaž o dotácie na prorodinne orientované projekty

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na aktivity v novej oblasti s názvom Prorodinne orientované mesto. Na tento účel vyčlenila samospráva v rozpočte mesta sumu 5 000 eur.

Vytvorením novej dotácie chce mesto prispieť k vytvoreniu podmienok na realizáciu projektov v oblasti podpory rodiny. O dotáciu sa môžu uchádzať právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, poskytujúci služby a aktivity preventívneho charakteru, sociálno-právnej ochrany a pomoc v krízových situáciách. Podporené môžu byť aj aktivity a projekty vzdelávacieho charakteru alebo aktivity vo voľnom čase, ktorých účelom je podpora a posilňovanie zdravého rodinného spolužitia, rodičovstva, podpora rodiny v starostlivosti o deti a harmonizácia práce a rodiny.