Samospráva prezentovala verejnosti tri nové sociálne projekty

Verejná prezentácia nových sociálnych projektov trnavskej mestskej samosprávy na uliciach Mozartovej, Coburgovej a Konštantína Čulena sa uskutočnila vo štvrtok 11. mája na radnici. Na otázky občanov z dotknutých lokalít odpovedali koordinátorka sociálneho plánovania a rozvoja zo sociálneho odboru mestského úradu Jana Žišková, vedúca sociálneho odboru Ingrid Huňavá a ďalší zástupcovia samosprávy.

Úrazová chirurgia v Trnave bola jednou z prvých na Slovensku

V prehliadke minulosti trnavského zdravotníctva si dnes otvoríme kapitolu úrazovej chirurgie. V novej budove chirurgického pavilónu 1. januára 1970 slávnostne otvorili II. oddelenie chirurgie. Bolo prioritne zamerané na úrazovú chirurgiu z vtedajšieho veľkého okresu Trnava. Podľa štatistík z polovice 70. rokov oddelenie ročne hospitalizovalo približne 970 pacientov a na oddelení vykonali zhruba 420 operácií ročne. Oddelenie vzniklo vlastne odštiepením od pôvodne veľkého chirurgického oddelenia, zameriavajúceho sa na výkony spojené najmä s vnútornými ochoreniami. Prvým prednostom chirurgického oddelenia II. sa stal Imrich Nyilas, jeho zástupcom Bohumil Písečný.

Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 16. storočia I.

Obdobie prvej polovice 16. storočia predstavuje v dejinách Trnavy významnú etapu, pretože v meniacich sa spoločenských a politických podmienkach sa postupne premieňalo aj mesto zo stredovekej podoby do novej situácie, ktorá sa dotkla všetkých oblastí jej mestského života. Je to súčasne obdobie, z ktorého sa nám už v historickom mestskom archíve zachovali o niečo kompaktnejšie historické pramene, z ktorých možno podrobnejšie rekonštruovať mestský život a jeho prejavy.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – jún 2017

1. 6. 1907 – V Boleráze sa narodil hydrotechnik, projektant vodných diel a odborný publicista PETER DANIŠOVIČ, absolvent trnavského gymnázia a čestný občan Trnavského samosprávneho kraja (110. výročie).

2. 6. 1852 – V Trnave umrel básnik a historik Slovenského povstania rokov meruôsmych MIKULÁŠ DOHNÁNY, redaktor Slovenských pohľadov sídliacich v tom čase v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína ulica a pamätná tabuľa na cintoríne (165. výročie).

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXIV.

Starostlivosť o novorodenca v 18. storočí očami trnavského profesora Jána Jakuba Cepeca – Počas diskusií týkajúcich sa smerovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku aj v západnej Európe sa v poslednej dobe dostáva do popredia čoraz viac prepojenie teórie s praxou. V súčasnosti ide skôr o bližší kontakt medzi akademickými prostredím a podnikateľskou sférou. So snahou priblížiť teoretické vedomosti ku každodennej ľudskej činnosti sa však vo vysokoškolskom milieu stretávame už oveľa skôr. V roku 1769 vydala cisárovná Mária Terézia intimát o reforme Trnavskej univerzity, na základe ktorého bola v Trnave zriadená lekárska fakulta.