Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 16. storočia II.

Obrana mesta        V priebehu 13. a 14. storočia získalo trnavské mestské opevnenie celomurovanú podobu a stalo sa významným urbanistickým zariadením mesta počas celého stredoveku. V priebehu stredoveku komunikačný vstup do mesta zabezpečovali štyri mestské brány – Lovčická, Malženická, Dolná a Horná brána. V prvej polovici 16. storočia sa však využívali už iba dve – Horná a Dolná brána. V súvislosti s opevnením a bránami, vieme doložiť aj mestských zamestnancov, ktorí dohliadali na bezpečnosť pri prechode cez brány, ale zabezpečovali aj bezpečnostné služby v meste.

Symbolika trnavského mestského znaku

Symbolika trnavského mestského znaku svojou jedinečnosťou vždy pútala vo vedeckej obci veľkú pozornosť. Tomu zodpovedal aj priestor, ktorý bol tejto téme venovaný v odbornej spisbe. Pionierskymi prácami v sedemdesiatych rokoch boli štúdie P. Horvátha a J. Šimončiča, na ktoré nadviazali ďalší domáci aj zahraniční bádatelia.[1] Na nasledujúcich riadkoch sa v nadväznosti na tieto snahy pokúsime ponúknuť vysvetlenie symboliky trnavského mestského znaku a vyvodiť hypotetický záver ohľadom jeho autorstva.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXV.

Ján Krstiteľ Grossinger SJ – trnavský Plinius. Ak sa niekto pokúša napísať dielo, v ktorom by ponúkol kompletný opis prírody, musí zaiste počítať s tým, že realizácia takéhoto projektu môže veľmi ľahko presahovať možnosti jedného človeka, akokoľvek by už bol obdarený schopnosťami a prirodzeným nadaním. V neposlednom rade mu osud musí nadeliť aj dostatok času a treba podotknúť, že ani to nemusí stačiť, pokiaľ náš bádateľ nie je zároveň aj vynikajúcim organizátorom.

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice

Skladba č. 35, Štefan Čuperka, Schach 1958, mat 4. ťahom (9 -- 8) V Trnave a jej blízkom okolí môžeme nájsť viacerých talentovaných šachových skladateľov, či už žijúcich, alebo aj zosnulých. Jedným z nich bol aj Štefan Čuperka (* 20. 8. 1937 -- 28. 6. 1959), ktorý sa narodil v Cíferi a našim čitateľom ho predstavujeme „štvorťažkou“ uverejnenou v nemeckom časopise Schach. Biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Pri riešení biely využije „tempové“ ťahy čierneho a spoluprácou veže so svojím čiernopoľným strelcom ho zmatuje. Skladba bola uverejnená asi rok pred jeho smrťou. Svoju prvotinu mal uverejnenú r. 1954 v šachovej rubrike denníka Práca. Celkovo uverejnil viacej ako desať šachových skladieb, medzi ktorými boli dvojťažky, trojťažky i mnohoťažky.

Trnavský cyklistický festival vo veľkom štýle

Druhý júnový víkend sa na Trojičnom námestí niesol v znamení dvoch etáp 61. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Už rovné dve storočia pozná ľudstvo presun na dvoch kolesách s vlastným pohonom. Písal sa 12. jún 1817, keď Karl Drais predstavil svoj prelomový vynález, drevené „približovadlo“. Jeho bežiaci stroj ešte nemal pedále, takže ak chcel dopravný prostriedok uviesť do chodu, musel sa odrážať nohami.