Rekonštrukcia južnej veže stredovekého trnavského mestského opevnenia je už dokončená

Mestská samospráva dokončila rekonštrukciu južnej veže z polovice 13. storočia v najstaršom dochovanom úseku mestského opevnenia na ulici Dolné bašty. Obnova tejto časti hradieb bola vzhľadom na nesprávnu technológiu predchádzajúcej obnovy mimoriadne náročná.

Dedinská ulica v Modranke prejde rekonštrukciou, súčasťou bude unikátny dažďový manažment

V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčurskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017. Kvôli stavebným prácam bude na tomto mieste čiastočne obmedzená doprava a pohyb osôb. Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti budú vytipované obchádzkové trasy.

V rámci komplexnej rekonštrukcie dostane komunikácia nový povrch so zosilnenou vrchnou vrstvou cesty, pribudne nový mobiliár i zeleň. Zaujímavosťou je tzv. dažďový manažment a nový systém odvodnenia, ktorý samospráva zavádza na území mesta po prvýkrát:

Európsky týždeň mobility aj v Trnave

Od 16. do 22. septembra sa uskutoční aj v Trnave už tradičný Európsky týždeň mobility, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom podnietiť jednotlivé európske mestá k zavádzaniu a podpore opatrení zameraných na udržateľnú dopravu a vyzvať obyvateľov, aby si pripomenuli, že existujú „múdrejšie“ alternatívy automobilovej dopravy v našich mestách.

Ako môžu pomôcť mestu v čase sucha dažďové záhrady?

Jedna otázka pre Tomáša Guniša, vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu
Nedostatok zrážok v uplynulých mesiacoch spôsobil, že Slovensko trpí suchom. Situáciu nezachránili ani júlové búrky s prívalovými dažďami. Z prehriatych asfaltových a betónových plôch v mestách je voda, ktorá by mala ochladiť ovzdušie a zavlažiť mestskú zeleň, odvádzaná bez úžitku do kanalizácie. Čoraz častejšie sa v súvislosti s opatreniami na zmiernenie dopadu zmeny klímy hovorí o zakladaní dažďových záhrad a kvetinových lúk. V čom spočíva ich prínos pre mesto?

miniTrnava prináša nezabudnuteľné zážitky

Mesto detí s názvom miniTrnava, ktoré začiatkom júla vyrástlo v priestoroch Mestského zimného štadióna, pritiahlo za dva týždne svojho fungovania stovky návštevníkov. Deti vo veku od 8 do 15 rokov sa v ňom menia na miniTrnavčanov, ktorí v pracovné dni od 8. do 16. hodiny vykonávajú rôzne povolania podľa vlastného rozhodnutia, zarábajú za ne mzdu v špeciálnej mene trnka (miniTRNavskáKorunA) a užívajú si svoj zárobok na rôznych atrakciách, ktoré miniTrnava ponúka.