Úspešne na ceste proti vírusom a baktériám

V našom seriáli sa dnes zastavíme na infekčnom oddelení, dnes už infekčnej klinike. Patrí medzi najstaršie v trnavskej nemocnici. Záznamy hovoria, že už v roku 1824 boli infekční pacienti liečení spoločne s pacientmi trpiacimi venerickými ochoreniami. V roku 1831 sa v Trnave rozšírila epidémia cholery a pacienti boli izolovaní pri starom cintoríne, kde bola aj malá nemocnica – lazaret.

Zomrela niekdajšia prodekanka FMK UCM Gabriela Bartošová

V horúcich letných mesiacoch sme sa dozvedeli smutnú správu, že tento svet opustila Gabriela Bartošová-Gáliková (*3. apríla 1977 Trnava †19. júla 2017 Trnava), pedagogička a začas aj prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – október 2017

1. 10. 1857 – V Trnave sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru Spolku sv. Vojtecha, na ktorom sa prijal návrh stanov Andreja Radlinského a bol podaný prosbopis o povolenie SSV (160. výročie).

3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa narodil jazykovedec, prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý študoval na seminári a neskôr pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie, archivár a prísažný notár ústrednej cirkevnej stolice v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo. Jeho pamiatku v našom meste pripomínajú ulica nesúca jeho meno, sad, brána a známy pomník od Jána Koniarka (255. výročie).

Takmer zabudnutý amatérsky maliar Trnavy

Arpád Mernický namaľoval v roku 1972 akvarel s nádychom insity, pohľad na Hornopotočnú ulicu od nárožia s Pekárskou, keď bola ešte plná života. Stretla som sa len s reprodukciou obrazu v elektronickej podobe a použila som ju v blogu o Hornopotočnej ulici v Trnave. Až neskôr mi Dr. Peter Horváth povedal, že autorom je amatérsky maliar Arpád Mernický, ktorý sa dobre poznal s mojím otcom Jozefom Jurčom. Odvtedy prešli asi tri roky. Nedávno som dostala prostredníctvom e-mailu reakciu na tento blog až z Kanady. Ozvala sa mi dcéra Arpáda Mernického a na základe našej korešpondencie môžem priniesť čitateľom Noviniek z radnice zaujímavý medailón o tomto autorovi a nepochybne aj niekoľko pekných neznámych obrázkov Trnavy.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXVI.

Pavol Makó – matematik v objatí Múz      Rok 1777 sa do dejín Trnavy zapísal ako rok ďalekosiahlej zmeny, keď chýrna Trnavská univerzita ukončila svoje fungovanie na území mesta a presídlila sa do Budína. Spomínaný rok však priniesol aj iné zásadné zmeny v oblasti uhorskej vedy, školstva a vzdelávania: koncom augusta 1777 bolo schválené nové osvietenské školské nariadenie Ratio educationis, na presťahovanej univerzite v Budíne vznikla nová katedra matematiky a nastalo aj výrazné produkovanie nových školských učebníc.