Mestskí zamestnanci Trnavy v prvej polovici 16. storočia IV.

Chod mestského aparátu bol závislý nielen od dôležitých mestských úradníkov s vysokou spoločenskou vážnosťou, ale vo veľkej miere práve na služobníctve a špecializovaných zamestnancoch mestského magistrátu. Práve tieto osoby v konečnom dôsledku zabezpečovali vlastný výkon mestskej správy tak v oblastiach mestskej bezpečnosti, obrany či výkonu spravodlivosti, ako aj hospodárskeho života mesta v jeho najrozmanitejších podobách.


Žoldnieri

Trnavský vojenský archív má 50 rokov. Majú aj originál spisu M. R. Štefánika

Veľký záujem o exkurzie, ale aj bádanie v unikátnom archíve, ktorý má spolu 32 kilometrov rôznych dokumentov. Navyše je umiestnený v jednej z unikátnych budov historickej Trnavskej univerzity. Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava. S vojskom ho spája aj existencia trnavskej posádky, z ktorej v roku 1944 odchádzalo do Slovenského národného povstania 3 500 dobrovoľníkov. Dodnes je o materiály osobností z vojenského archívu veľký záujem, veď sem prichádzajú bádatelia nielen z Českej republiky a zo Slovenska, ale napríklad z USA, Kanady, Austrálie, Nemecka, Rakúska, ale aj Venezuely, Mongolska, Thajska či Turecka, kde našli domov občania ešte spoločného Československa.

Vstúpte do obrazu!

To je nové reklamné heslo Mestskej televízie Trnava, ktorá v tomto roku oslávi 20. výročie svojej existencie. O jej chode, ideách, novom logu, ale aj o svojich mediálnych začiatkoch nám porozprávala jej súčasná riaditeľka Dália Šaškovičová.

* Odkedy spolupracujete s MTT a na akom poste ste začínali?

Škola ľudových remesiel – Kurz belujského hrnčiarstva

V sobotu 21. októbra o 14. hodine sa v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave uskutoční kurz belujského hrnčiarstva. Obec Beluj bola v minulosti známa kvalitnou hrnčiarskou produkciou, pre ktorú bola typická rytá výzdoba zvýraznená zeleno-žlto-hnedou farebnosťou. Jedinečný rastlinný i figurálny dekór pokrýval celý obvod nádoby a často ho dopĺňali žartovné texty. Kurz budú viesť manželia Tatiana a Anton Drímajovci z obce Beluj, ktorí túto zaniknutú technológiu v súčasnosti znovu oživujú. Záujemcovia sa dozvedia podrobnosti o belujskom hrnčiarstve, budú si môcť vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu a vyzdobia si belujským ornamentom vlastný obrázok. Na kurz je potrebné priniesť si pracovný plášť či zásteru.

Galéria Jána Koniarka hostí naraz dva medzinárodné projekty

V Kopplovej vile si do 8. októbra môžete pozrieť Stratené krajiny z produkcie dolnobavorských výtvarníkov. Synagóga – Centrum súčasného umenia zas ponúka do 22. októbra nazretie do postkonceptuálnych presahov v českej kresbe pod názvom Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť.