Nová kniha renomovaného trnavského prírodovedca Branislava Matouška

Trnava mala v minulosti celý rad osobností, ktoré prerástli mestské hradby a svojou činnosťou a tvorbou sa významne zapísali nielen do celoslovenskej, ale aj do európskej, ba nebojme sa neskromne povedať, aj do celosvetovej histórie. Také osobnosti máme v našom meste i dnes a medzi ne nepochybne patrí aj RNDr. Branislav Matoušek, CSc., ktorého v odborných kruhoch považujú za najvýznamnejšiu žijúcu osobnosť slovenskej ornitológie.

Latinčina stále žije aj v Trnave

Latinský jazyk si v priebehu storočí vyslúžil množstvo rôznych prívlastkov, no najčastejšie sa o ňom hovorí ako o mŕtvom jazyku. Je to však skutočne tak? Odpoveď nie je ani v tomto prípade jednoznačná a bez predsudkov a vášní odpovedáme áno aj nie. Áno, ak si uvedomíme, aká je vlastne definícia pojmu mŕtvy jazyk: za mŕtvy sa totiž považuje taký jazyk, ktorý prestal plniť funkciu materinského a národného jazyka, čo v prípade latinčiny platí v plnej miere. Keďže však problematika mŕtvych jazykov je oveľa zložitejšia ako len suchopárne definovanie samotného javu, musíme k našej predchádzajúcej kladnej odpovedi pridať aj rázne nie.

Grafik a maliar Karol Hučko, žiak Jána Koniarka

Medzi výtvarných umelcov pôsobiacich v Trnave patrí akademický maliar a grafik Karol Hučko (1929 – 2003). Bratislavský rodák žil od detstva v Trnave. Jeho prirodzený talent, prítomný v rodine Hučkovcov, bol podporovaný najmä strýkom, akademickým sochárom Jánom Hučkom. Karol Hučko patrí medzi mladých výtvarníkov, ktorí začínali svoj umelecký rozlet v ateliéri Jána Koniarka. Pod jeho dozorom sa talent Karola Hučku naplno rozvinul a získal širšie realistické výtvarné impulzy, ktoré umožnili úspešne pokračovať v jeho umeleckej ceste.

Jedinečnosť erbu mesta Trnavy na filatelistických materiáloch

O jedinečnosti mestského znaku Trnavy sa už mnoho popísalo, netreba opakovať známe fakty. Spomeňme iba to, že unikátom medzi našimi slovenskými erbmi miest je vo veľkom znaku umiestnenie hlavy Krista v strede kolesa alebo jeho schematické skrátenie do podoby šesťspicového kolesa, ktoré v grafickej skratke tvoria litery gréckej abecedy I – ( iota – Jesos) a X – (chí – Christos). Je preto úplne pochopiteľné, že náš trnavský erb nájdeme aj na viacerých filatelistických materiáloch, ako sú poštové známky, poštové pečiatky a obálky.

Divadlo opäť modernejšie a s odloženou aj obnovenou premiérou

Divadlo Jána Palárika vstúpilo začiatkom septembra do novej, v poradí už 44. sezóny, s niekoľkými novinkami. Postupnou revitalizáciou v divadle prešla počas prázdnin točňa na javisku, ktorá nefungovala už celé roky, a do novej sezóny vstúpilo divadlo premiérou Veľkého Gatsbyho v titulnej role Marka Majeského. Na javisko sa vrátila aj hra Jána Palárika s názvom Dimitrij Samozvanec, ktorú sme mohli vidieť pred niekoľkými rokmi, a teraz ju uvedú v obnovenej premiére.