Ako bude vďaka projektu LUMAT vyzerať lesík na Štrkoch po obnove?

Ako sme už na stránkach Noviniek z radnice informovali, zanedbaný lesopark na Štrkoch sa vďaka projektu LUMAT (CE89) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 premení na príjemnú oddychovú lokalitu. Projektová dokumentácia je už hotová, predstavy o budúcom vzhľade lokality majú konkrétne kontúry.
Neudržiavaný lesík plný náletových a rizikových drevín by mal po obnove už na jar 2019 Trnavčanom rozšíriť možnosti, kam okrem Kamenného mlynu vybehnúť do prírody v blízkosti mesta.

Na mieste bude vybudovaná vodná plocha, ktorá bude priestoru dominovať. Materiál po vyhĺbení jazierka poslúži ako základ tzv. slnečného kopca, kde sa bude dať opaľovať či piknikovať.

Namiesto betónu bude trávnik, v budúcoročnom rozpočte je navrhnutá suma aj na nové ihriská

Mesto Trnava v rámci adaptácie na zmenu klímy sprevádzanú vlnami horúčav postupne mení spevnené betónové aj asfaltové plochy, ktoré už neplnia svoju pôvodnú funkciu, na plochy zelene. V čase uzávierky tohto vydania sa začali asanačné práce na Hospodárskej ulici. Namiesto dvoch zdevastovaných betónových detských ihrísk pribudne v tejto frekventovanej časti mesta 555 m2 trávnika.

Participatívne plánovanie spojilo mesto a jeho občanov už pri ôsmich projektoch

Uplynul rok, odkedy trnavská samospráva odštartovala proces participatívneho plánovania, teda riešenia úprav verejných priestorov spolu s občanmi. Cieľom je vytvoriť priestor na návrhy, pripomienky a predstavy obyvateľov a zapojiť ich do rozhodovania. O tom, ako by mal riešený dvor, vnútroblok, ihrisko či areál vyzerať, vedia totiž najlepšie povedať tí, ktorí ich využívajú. Keď sa potom odborné vedomosti úradníkov, projektantov a architektov stretnú s potrebami, skúsenosťami a želaniami rezidentov, dáva to výsledku neoceniteľnú pridanú hodnotu a záruku, že po dokončení prác bude priestor svojim návštevníkom dobre slúžiť.

Po dokončení prístavby budú môcť prijať v dennom stacionári Comitas viac klientov z poradovníka

Denný stacionár Comitas pre ľudí s viacnásobným zdravotným postihnutím na Beethovenovej ulici 20 v Trnave bude môcť čoskoro prichýliť ďalších záujemcov z poradovníka. Mesto Trnava prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti realizuje prístavbu, ktorá rozšíri priestory zariadenia o 46 m2 a zvýši jeho kapacitu na dvadsaťpäť klientov. Na stavebné práce bola vyčlenená z rozpočtu Mesta Trnavy suma 39 162 eur.

Predvianočné tvorivé dielne pre deti sa začnú 1. decembra

Čo by to bol za december bez tradičných Predvianočných tvorivých dielní pre deti? Ani tento rok nebudú chýbať obľúbené kreatívne aktivity, na ktorých budú môcť deti popustiť uzdu svojej fantázii a tvoriť originálne vianočné dekorácie a darčeky. Desiaty ročník festivalu detskej tvorivosti sa bude konať od piatku 1. do nedele 17. decembra 2017. Pre verejnosť budú dielničky otvorené vždy cez víkend medzi 15. a 19. hodinou v osvedčených priestoroch bývalého obchodu s odevmi „Pod stĺpami“ na Hlavnej ulici č. 8.