Medicína je nielen anatómia, ale aj fyzika a chémia

V našom seriáli, mapujúcom všetky odvetvia lekárskej praxe v trnavskej nemocnici, sa pristavíme pri oddelení klinickej biochémie. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, jeho spojnice vedú na každé oddelenie, najmä na interné, chirurgické, infekčné, urologické i kožné. Počiatky tohto oddelenia sa mapujú do povojnového obdobia, keď vzniklo na prízemí interného pavilónu malé príručné laboratórium.

Trnavskí richtári v prvej polovici 16. storočia I.

Mestská správa, jej rozsah a štruktúra patrili k najzákladnejším charakteristikám stredovekých miest. Boli priestorom pre život a realizáciu meštianskeho života v spoločenskej aj ekonomickej oblasti. Ideálom stredovekých miest bolo dosiahnuť čo najväčšiu mieru autonómie pri správe vlastných záležitostí, o čom nerozhodovali len udelené výsady od panovníkov, ale aj predovšetkým ekonomická dôležitosť v regionálnom i celokrajinskom význame. V prípade Trnavy sa proces emancipácie samosprávy začal už v období pred tatárskym vpádom, keď v roku 1238 kráľ Belo IV. udelil rozsiahle výsady tunajším hosťom a ich lokalite.

Ján Vykopal – fotograf v Trnave

Fotograf Ján Vykopal sa narodil 9. októbra 1867 v obci Teplice pri Piešťanoch v rodine krajčíra Pavla Vykopala.[1] Obec Teplice sa koncom 19. storočia stala súčasťou kúpeľného mesta Piešťany. Ako fotograf začínal pravdepodobne v Piešťanoch, až v roku 1894 sa objavil prvýkrát v Trnave.

Ján Vykopal (János Wykopal) uverejnil v týždenníku Nagyszombati hetilap 7. 10. 1894 reklamu, v ktorej ohlasoval svoj fotoateliér na Untere länge Gasse 9 (Dolnohrubá ulica, dnes Hlavná). V texte uviedol bližšie určenie „Bogschov dom“, čo je dom oproti radnici, kde bola známa kaviareň (neskôr pod názvami Othon, Thalmeiner, Európa, Krym).

Agility má byť radosťou pre psa i človeka

Čoraz väčší chov psov a mačiek aj v typicky mestskom prostredí sa stáva akýmsi odrazom súčasnej hektickej doby. Mnohí z nás chcú časť relaxu venovať štvornohému priateľovi, ktorý na nás počas celého dňa čaká dakde zatvorený za dverami bytu. Najmä pre rôzne plemená psov chovaných v bytoch je popoludňajšia či večerná prechádzka jedinou pohybovou aktivitou. Zaiste aj preto čoraz viac Trnavčanov i cezpoľných chodí so svojimi miláčikmi nielen na prechádzky, ale mnohí sa snažia aj pestovať niektorý zo „psích“ športov. Jedným z nich je agility na trnavskej Kopánke, kde nájdeme Mestský kynologický klub Trnava – Kopánka (MKK Trnava – Kopánka).

Nevšedné prvenstvo trnavských dobrovoľných hasičov

Podľa stratégie o energetickej hospodárnosti budov budú musieť všetky budovy postavené po 31. decembri 2018 spĺňať kritériá budov s takmer nulovou spotrebou energie. Od roku 2021 budú podobné kritériá platiť aj pre súkromné objekty. Vôbec prvou nebytovou budovou v pasívnom štandarde na Slovensku je budova požiarnej zbrojnice Dobrovoľného hasičského združenia Pole v Trnave.