Prvá etapa prezentácie Dolnej brány

Prvá etapa prác na realizácii budúcej prezentácie Dolnej brány mestského opevnenia vstupuje do finále. Archeologické nálezy sú zahrnuté zeminou, aby bez poškodenia prečkali zimné obdobie. V plnom prúde sú betonárske práce spočívajúce v osadzovaní mikropilót, ktoré budú chrániť pred poškodením kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP. Ešte tento rok by chcela mestská samospráva odstrániť pevné plochy z územia budúcej prezentácie a položiť železobetónovú dosku, ktorá odľahčí budúcu nadzemnú stavbu veže (pozn. red.: situácia v čase uzávierky vydania).

Mesto napĺňa Program aktívneho starnutia

Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života v meste je pre Mesto Trnava mimoriadne dôležitá téma. Aj preto, že počet seniorov rastie, je potrebné vytvoriť na to podmienky a zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu ich života. Každý starší človek má svoje predstavy o trávení voľného času v dôchodkovom veku, často v závislosti od svojho zdravotného stavu či aj potrebnosti jeho pomoci v rodine. Každý má právo aj na sebarealizáciu a starostlivosť v prípade, ak je to potrebné. Nie každý však o možnostiach, ktoré mu naše mesto ponúka, aj vie.

Ranné desaťminútovky pre seniorov v mestskej televízii

Zdravé mesto Trnava v spolupráci so Strednou Zdravotníckou školou v Trnave a Mestskou televíziou Trnava pripravilo pre trnavských seniorov cvičebný program pod názvom Ranné desaťminútovky. Projekt je súčasťou Programu aktívneho starnutia, ktorý realizuje mestská samospráva. Cieľom televíznych desaťminútoviek je inšpirovať seniorov k vhodnej fyzickej aktivite priamo v ich domácnostiach. Odvysielané by mali byť v mestskej televízii počas decembra 2017 v ranných hodinách.

Animácia má deti naučiť, že sa patrí seniorom uvoľniť miesto

Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s trnavským kreatívnym štúdiom Donuts Factory uskutočňuje projekt pod názvom Uvoľni miesto seniorom. Cieľom projektu je výstižnou a pútavou formou naučiť mladšiu generáciu, že pri cestovaní hromadnou dopravou sa patrí uvoľniť sedadlo seniorom. Myšlienka vznikla ako súčasť Programu aktívneho starnutia, ktorý realizuje mestská samospráva. Jej iniciátormi boli aj na základe vlastných skúseností samotní trnavskí seniori.

Záložky do kníh spojili žiakov z Trnavy a Ústí nad Labem

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy a osemročné gymnáziá 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Na projekte sa zúčastnila aj Základná škola na Atómovej ulici v Trnave. Jej partnerskou školou bola ZŠ s MŠ na Novej ulici v Ústí nad Labem.