Trnavské pamiatky na archívnych plánoch I.

Premenám času podlieha všetko – živé či neživé, mladé či staré, slabé i mocné. Rozmanitá bola aj minulosť a osudy mnohých trnavských pamiatok. Počas svojej existencie prešli mnohými premenami. V zbierkach a fondoch Štátneho archívu v Trnave sa nachádzajú desiatky plánov a nákresov rozličných objektov prevažne z 19. a 20. storočia, ktoré zachytávajú známe i menej známe pamiatky. Niektoré sa do dnešných dní nedochovali, iné dnes vyzerajú podstatne odlišne a ďalšie sa vyhli zmenám, ktoré by ich dnešný charakter mohli zmeniť na nepoznanie. V tomto článku sa budeme venovať najmä tým, ktoré boli z rozličných príčin zbúrané.

Trnavskí richtári v prvej polovici 16. storočia II.

V roku 1540 sa stal novým richtárom Ján Budaj – Budínsky  (Buday, Budensis). O Jánovi Budajovi vieme, že funkciu richtára vykonával aj v rokoch 1541, 1546, 1547, 1549, 1550 a 1551. V roku 1548 ho nachádzame v zozname zvolených mešťanov do „dvadsaťštvorky“ a v roku 1542 a 1552 ako prísažného. Zaujímavou informáciou je zápis v mestskej knihe z 5.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXVIII.

Peter Pázmaň očami básnika a historika.............................Zakladateľa Trnavskej univerzity ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaňa nie je potrebné nijak zvlášť predstavovať. Jeho neoblomné úsilie o pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne v boji proti náboženským bludom mu prinieslo vďakyvzdanie a úprimný záujem o jeho životné osudy nielen u bezprostredných nasledovníkov, ale aj neskorších historikov a biografov. Z tohto pohľadu je zaujímavé sledovať aj literárno-historické práce vychádzajúce v trnavskej univerzitnej tlačiarni v 18. storočí.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy január – 2018

1. 1. 1948 – V Trnave sa narodil hádzanár, hráč Lokomotívy Trnava a reprezentačný tréner IVAN HARGAŠ, ktorému roku 2017 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (70. výročie).

1. 1. 1968 – V Trnave vznikla Pedagogická psychologická poradňa (50. výročie).

1. 1. 1993 – Vznikla samostatná Slovenská republika (25. výročie).

3. 1. 1933 – V Zavare sa narodil historik a publicista JOZEF JABLONICKÝ, absolvent SVŠ v Trnave, kde neskôr v rokoch 1957 – 1960 učil (85. výročie).

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – december 2017

1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, bývalý hráč Rapidu Trnava a neskorší tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého vedením Spartak Trnava získal trikrát titul majstra republiky. Čestný občan mesta Trnava, kde jeho meno nesie ulica a futbalový štadión, pred ktorým stojí jeho socha (25. výročie).

1. 12. 2007 – V Žiline umrel operný a koncertný spevák a pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, trnavský rodák (10. výročie).

4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil športovec, seniorský vicemajster Európy v arm wrestlingu JÁN ĎALÁK, tréner slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou (70. narodeniny).

5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, rodák z Trnavy (160. výročie).