Industriálne pamiatky začíname objavovať len v posledných rokoch

Mapka technických pamiatok v Trnave je len jednou z aktivít občianskeho združenia Čierne diery. Jeho členovia sú nadšenci industriálnej architektúry a priemyselného dedičstva, ktoré sa snažia projektom propagovať. Na vydanie pripravili prílohu jedného časopisu so skvostami industriálnej architektúry na Slovensku, spoločne s umelcami tvoria grafické interpretácie pamiatok, ktoré tlačia zvláštnou technikou risografiou a za svoje aktivity získali ocenenie Rady mládeže Slovenska Most – projekt roka 2017. Žiaľ, objekty, ktoré zmapovali na Gemeri či Horehroní, sú len ruinami bývalých fabrík. Aktívnym členom združenia je aj architekt Miroslav Beňák a v prípade nášho mesta nenechal nič na náhodu.

Marián Šidlík sa v poézii neponáhľa, kráča v nej pomaly, nehlasne, no zároveň neprepočuteľne

Trnavský rodák Marián Šidlík (nar. v r. 1954) bol dlhé roky programovým hlásateľom v rozhlasoch v Prahe a v Bratislave. Aj dnes sporadicky s rozhlasom spolupracuje. V hudobnom oddelení trnavskej knižnice prezentoval zbierku Dospelosť na splátky takmer pred dvadsiatimi rokmi. Marián medzitým vydal ďalšie zbierky Sny pod kontrolou a Smutný augur a s dvanástimi autormi sa podieľal na preklade, či skôr prebásnení Havrana od Edgara Allana Poa. V čase jubilea – šesťdesiatky (pred tromi rokmi) mu vyšla zbierka Na milosť a nemilosť. A tento rok ďalšia.

Nad rukopisom „uja Mikuláša“ z archívu trnavskej lekárskej rodiny

Pred šesťdesiatimi rokmi adresoval Mikuláš Schneider-Trnavský riaditeľovi nemocnice v Trnave (vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia) MUDr. Františkovi Pivovarčimu list tohto znenia:

Veľavážený pán riaditeľ!

Konám milú povinnosť, keď Vám vyslovujem za Vašu, mne tak milovzácnu pozornosť a starostlivosť z príležitosti môjho ošetrenia v nemocnici, ako aj mimo nej, svoju najsrdečnejšiu vďaku. Mám sa chvála Bohu už (podľa môjho cítenia) dobre i keď snáď páni lekári na toto ihneď neprikývnu hlavou; myslím ale, že keď mi teplomer ukazuje 36°, to nemôže byť „životu nebezpečné“.

Najnovšia publikácia Knižnice Juraja Fándlyho

Najnovším vydavateľským počinom trnavskej knižnice je publikácia pod názvom Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017: výberová článková bibliografia.

Táto zaujímavá odborná publikácia vyšla v roku osláv 90. výročia založenia knižnice. Zostavovateľka publikácie zosumarizovala 2 399 záznamov novinových a časopiseckých článkov, ktoré boli uverejnené nielen v regionálnych, ale i v celoslovenských novinách a časopisoch, v ktorých sa píše o knižnici od roku 1948 do roku 2016.

Návšteva v ateliéri Jána Koniarka

30. januára si pripomíname 140. výročie narodenia Jána Koniarka..........................Akademický sochár Ján Koniarek (Voderady 1878 – Trnava 1952) po akademických štúdiách v Ríme, Budapešti a Mníchove úspešne pôsobil 10 rokov v Srbsku ako umelec a pedagóg. V zákopoch Prvej svetovej vojny bol zranený a po jej skončení sa rozhodol vrátiť domov, „aby položil základy moderného slovenského sochárstva“.