Pamätník osloboditeľom má dostať rovnako dôstojné miesto

Mesto Trnava avizovalo počas minulého roka zámer zrevitalizovať Námestie SNP a prinavrátiť mu podobu zo začiatku 20. storočia. Súčasťou námestia je aj pamätník Víťazstvo od sochára Ladislava Snopeka z konca 50. rokov. Plastika je súčasťou pamätníka oslobodeniu Trnavy Červenou armádou a konca 2. svetovej vojny. V čase avizovanej rekonštrukcie mesto prezentovalo výsledky statických posudkov, podľa ktorého pamätník nemá dobré základy a postupne sa nakláňa. Je to dané aj tým, že jeho základ stojí čiastočne na nestálom mieste pôvodného koryta Trnávky. Mesto preto uvažovalo v rámci rekonštrukcie námestia pamätník premiestniť na Študentskú ulicu.

Trnava je Enviromesto roka 2017, svoj titul si chce zaslúžiť aj v najbližšej budúcnosti

Naše mesto sa koncom minulého roka stalo v konkurencii štrnástich slovenských miest nositeľom titulu Enviromesto 2017, hlavnej ceny prvého ročníka rovnomennej súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote.
Okrem hlavnej ceny boli udelené ocenenia aj v jednotlivých kategóriách súťaže. V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra získalo cenu mesto Nitra, v oblasti Mestská mobilita boli ocenené Malacky a v oblasti Adaptácie na zmeny klímy zvíťazil Zvolen.

Psychiatria môže pomôcť mnohým trpiacim, ale cestu do ambulancie často skrížia predsudky

V dnešnej prechádzke históriou a súčasnosťou trnavského zdravotníctva sa pristavíme pri medicínskom odbore psychiatrie. Zo starších zdrojov sa dozvedáme, že neuropsychiatrická liečebňa existovala v Trnave už v 19. storočí a bola zriadená vo vojenskom psychiatrickom oddelení v niekdajšom kláštore klarisiek. Neskôr bola ako zdravotnícke zariadenie pre vojakov presunutá do Ružomberka. V roku 1953 bola v Dolnej Krupej zriadená psychiatrická liečebňa so sto päťdesiatimi lôžkami, ktorá bola súčasťou spádovej oblasti Trnava, neskôr bola ako oddelenie presunutá pod vtedajší Krajský ústav národného zdravia.

Obstáť v čase

Ikarov sen o prekonávaní diaľok pomocou lietania je dnes už realitou. Používanie lietadla pri väčších vzdialenostiach berieme ako samozrejmosť. No odpútanie sa od zeme vyžaduje isté predpoklady. Pri odlete alebo prílete potrebujeme rozbehové či pristávacie plochy, pričom treba rešpektovať zákonitosti pohybu i zemskej príťažlivosti. Podobne je to aj s naším myslením. Radi opúšťame realitu a vzlietame do výšok fantázie, túžob a očakávaní. Pre život človeka je to, samozrejme, dôležité a obohacujúce. Opustiť limitujúci priestor seba v prítomnosti a hľadať nové možnosti realizácie či vízie v budúcnosti.