Trnavské pamiatky na archívnych plánoch III. časť

Aj miesta, okolo ktorých chodíme každý deň, majú často oveľa zaujímavejšiu históriu, ako je známe širokej verejnosti. V záverečnej časti si priblížime tri miesta, ktoré sa najviac zmenili až v prvej polovici 20. storočia.

Unikátny trnavský meštiansky dom na Štefánikovej ulici

Dom na Štefánikovej ulici č. 3 si zaslúži našu mimoriadnu pozornosť najmä kvôli dvom hodnotám, ktoré ho radia k unikátnym meštianskym domom Trnavy. Prvá tkvie v jeho ojedinelosti ako stredovekého typu obytného domu, druhú predstavuje ranobaroková výzdoba jeho klenby.

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXX.

Andrej Jaslinský a jeho hľadanie odpovede na otázku vzniku nového života....................Hoci sa to dnes javí ako zvláštnosť, klasickou súčasťou novovekej prírodnej filozofie boli aj rozpravy o biológii živočíchov a človeka. Základom tejto oblasti poznania bola najmä séria Aristotelových kníh  o živočíchoch, ale neskôr aj komentáre k nim a niektoré samostatné pojednania. A hoci sa povaha prírodnej filozofie v sedemnástom a osemnástom storočí menila asi najvýraznejšie – oproti stálosti iných disciplín ako napr. logika či metafyzika – biológia v nej neprechádzala takými dramatickými zmenami ako fyzika, astronómia či alchýmia.

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy – marec 2018

2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný spolupracovník kardinála Pázmaňa pri zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý rektor JURAJ DOBRONOCKÝ, jezuitský pedagóg a cirkevný historik, ktorý umrel v Trnave (460. výročie).

3. 3. 1923 – V Trnave založili Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého prvým predsedom bol spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek (95. výročie).

5. 3. 1943 – V Mýte pod Ďumbierom sa narodil lekár, gynekológ a pôrodník JÚLIUS CHRAMEC, primár, prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave, odborný asistent a člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (75. narodeniny).

Nádvorie chce reštartovať život v centre mesta

Výstavy, prednášky, koncerty, ale dokonca aj priestor pre umelcov, ktorí by tam mali mať svoje zázemie. Aj také sú ambície nového projektu Nádvorie. Vzniká v samom centre Trnavy v priestore medzi Trojičným námestím a Štefánikovou ulicou, a je zložený z viacerých budov a centrálneho nádvoria ako priestoru na verejné podujatia. Projekt vstúpil do finálnej fázy, už od marca sa do budov nasťahujú rôzne trnavské združenia a začnú svoje aktivity. Investori, koordinátori a autori celého projektu predstavili jeho koncepciu verejnosti.