Pomáhame dospelým deťom alkoholikov zbaviť sa bremena, ktoré si nesú z minulosti

Našťastie je prekonaný názor, že na uzdravenie rodiny závislého človeka a vzťahov v nej stačí, ak sa uzdraví jej závislý člen. Život s ním sa rovnako dotýka všetkých členov rodiny. Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave preto ako jediné zariadenie svojho druhu už štvrtý rok poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých. Skupina Dospelé deti alkoholikov sa stretáva každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci vždy o 17.15 h v priestoroch krízového centra na 1. poschodí Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici.

Právna klinika pre občanov pokračuje v činnosti

Mesto Trnava a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PF TU v Trnave) pokračujú aj tento rok v spolupráci pri poskytovaní bezplatných právnych informácií pre občanov. Právna klinika bude pre občanov mesta Trnavy otvorená do 3. mája každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h v priestoroch bývalého športového obchodu naľavo vedľa vchodu do Mestského úradu na Trhovej 3.

Oči básnika

Životné jubileum básnika a prekladateľa Viliama Turčányho bolo vhodnou príležitosťou nielen na návštevu autora, ale aj na krátky rozhovor o jeho tvorbe. S kolegom novinárom sme sa vybrali za majstrom slova do neďalekej obce. Po prekročení prahu izby a pohľade do prekvapených, no pokojných očí, sa spojila v mojej mysli táto chvíľa stretnutia s inou skúsenosťou spred roka. Vtedy, schádzajúc z končiaru Tatier, sme narazili na horský potok, ktorého prudký tok vytváral nad kameňmi, ktoré mu bránili v rýchlej ceste dolu, vodnú hmlu z jemných kvapiek. Pri dotyku so skalami sa kvapky trieštili do nespočítateľného množstva nepatrných častíc.