Melantrichova biblia (Biblij Cžeská) z roku 1549

V historickej knižnici Západoslovenského múzea sa nachádza prvé vydanie českej, tzv. Melantrichovej biblie. Knihu vytlačili Bartoloměj Netolický a Jiří Melantrich z Aventina, podľa ktorého sa táto verzia biblie nazýva. Múzejný exemplár bol zreštaurovaný v roku 2006. Záujemcovia môžu túto bibliu spolu s ďalšími starými tlačami vidieť od 10. apríla v Múzeu knižnej kultúry na novej výstave Zachránené poklady – zreštaurované historické tlače z fondov Západoslovenského múzea v Trnave. Autorom výstavy je kurátor historickej knižnice Mgr. Milan Ševčík.

Rehoľné sestry v Trnave

Komunity rehoľných sestier znamenali v dejinách Trnavy významný podiel v pedagogickej, zdravotnej, sociálnej, rodinnej, ľudskej a náboženskej sfére. Väčšinou zostali anonymné. Ich činnosť ušla pozornosti historikov, žili a pracovali však pre niečo iné. Zmyslom ich života bola služba.
Vyše 550 rokov pôsobili v Trnave klarisky (v terajšom areáli Zsl. múzea). Ešte za života sv. Kláry prišli do Trnavy a roku 1239 ich pobyt schválil pápež Gregor IX., uhorský kráľ Belo IV. im daroval dedinu Boleráz, ale cisár Jozef II. ich roku 782 zrušil, pretože bol to kontemplatívny rád. Až v roku 1724 prišli do Trnavy uršulínky a neskôr aj ďalšie ženské rehoľné komunity.

Začalo sa to Thalmeinerom

Poznámky k histórii objektov zahrnutých do projektu Nádvoria.................................... Pôvodná kaviareň, ktorú Trnavčania poznali ako U Thalmeinera (podľa jej majiteľa), sa nachádzala na dnešnej Hlavnej ulici č. 13. Ale toto miesto bolo známe svojou kaviarňou dávno predtým, ako prišiel najstarší pán Thalmeiner do Trnavy. Pre lepšiu identifikáciu miesta v rôznych časových obdobiach je potrebné vedieť, že adresa domu bola v roku 1890 Nagyszombat 9, v roku 1920 Masarykova 12 a v roku 1934 Masarykova 38.[1]

Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity XXXI.

Ľudovít Mitterpacher – prírodovedec s dušou agronóma.................................. S prvými jarnými lúčmi sa odnepamäti spája ľudská snaha zabezpečiť pestovaním plodín obživu nielen sebe, ale aj domácim zvieratám, ktorých chov prinášal ľuďom viaceré benefity. Inak to nie je ani dnes, keď je už poľnohospodárstvo na vysokej úrovni, z veľkej časti zautomatizované a okrem slnečnej energie a prirodzených poveternostných podmienok využíva výsledky výskumu viacerých príbuzných odborov, ako sú biochémia, genetika, botanika a iné.

Džogingový kolotoč sa krúti naplno

Trnavské bežecké hnutie zaznamenalo ďalšie úspechy, hoci výsledková listina nie vždy je prvoradá................. Vytrvalostný beh má mocné osídla. O tom sa presviedčajú mnohí. Aj Trnavčan Milan Hrdina, kedysi úspešný atlét v drese TJ Pozemné stavby. Do svojej obsiahlej bilancie vpísal nejeden bežecký úspech. Medzi obľúbené destinácie si zaradil Modranku. Táto trnavská štvrť mala od septembra 1978 známu Stavbársku dvadsaťpäťku, neskôr aj Štafetový maratón družstiev. Ba v osemdesiatom druhom roku tu Hrdina dokonca vyhral Hodinovku zdravia, vôbec jedinú na atletickom ovále nového štadióna TJ Stavbár OSP. Počas šesťdesiatich minút prebehol po antukovej dráhe 15 951 metrov.