Prechádzka mestom v čase i priestore s Jozefom Šelestiakom

Často ho vídame na kľúčových kultúrnych podujatiach aj s neodmysliteľným fotoaparátom na krku, za vrchstolom či v publiku pri prezentáciách kníh trnavských autorov, z ktorých mnohé sám vydal alebo graficky a technicky pripravil do tlače. Jeden z najnovších nositeľov ocenenia Mesta Trnavy, fotograf, vydavateľ a publicista Jozef Šelestiak (nar. 9. júna 1947 v Trnave) síce býva v Bratislave, ale telom i dušou (ako sám hovorí) je Trnavčan. Bytostne je prepojený s naším mestom. Stačí sa pozrieť na stovky jeho fotografií alebo tituly kníh, publikácií i propagačných materiálov súvisiacich s Trnavou, pri zrode ktorých stál.

Trnavská univerzita na poštových známkach, poštových pečiatkach a iných poštovo-filatelistických materiáloch

Že je historická Trnavská univerzita jednou z najvýznamnejších vzdelávacích ustanovizní Uhorska, a tým aj Slovenska, je známe. A že sa na poštové známky spravidla dostávajú významné osobnosti, organizácie, udalosti a ich výročia, je známe tiež. Ako je to s našou Trnavskou univerzitou v spojení s poštovými známkami a inými filatelistickými a poštovými materiálmi?

Musíme začať od jej zakladateľa kardinála Petra Pázmaňa. Ten svoj úmysel založiť univerzitu oznámil 6. 1. 1635, teda na sviatok Troch kráľov. Známok s touto tematikou je dostatok vo vydaniach viacerých krajín, nielen slovenských.

Michal Horský stál aj pri vzniku trnavskej Katedry politológie

V hektickom čase politických škandálov a vzbury spoločnosti, akú dejiny nezaznamenali od roku 1989, odišiel do histórie politológ, publicista, vysokoškolský pedagóg a politik, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu Michal Horský (*1. júl 1943 Trnava †18. marec 2018 Trnava). Bolo to symbolicky v čase, keď sa široká verejnosť obracala k ideálom novembra spred takmer tridsiatich rokov, teda do čias, keď sa aj Michal Horský začal výraznejšie spoločensky angažovať.

Nová trasa pre cyklistov pribudne aj na Hlbokej ulici

Už čoskoro budú môcť Trnavčania aj návštevníci mesta bezpečne prechádzať na bicykli aj po frekventovanej Hlbokej ulici. Ak mestská samospráva získa vo verejnej súťaži dodávateľa, stavba novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov by sa mala začať v máji tohto roku.

Aj na Špačinskej ceste bude nová cestička pre cyklistov

Podmienky pre cyklistickú dopravu v Trnave sa čoskoro zlepšia aj na Špačinskej ceste. Ak bude aktuálna verejná súťaž na dodávateľa realizačného projektu úspešná, výstavba prvej etapy novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov od Rybníkovej ulice až po križovatku Špačinskej s Kukučínovou by sa mohla začať už v tomto roku.

Cestička pre cyklistov nadviaže na jestvujúcu cyklotrasu a chodník na Rybníkovej ulici. Projekt má byť v súlade aj s budúcou rekonštrukciou Kukučínovej ulice, kde tiež vznikne nová cyklotrasa, a výhľadovo riešiť pokračovanie cestičky pre cyklistov od okružnej križovatky smerom k Ulici Jána Hlúbika.